1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Piliečių teisė žinoti

Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas vakar man telefonu pasakojo, jog neleidus filmuoti jų susitikimo su vyriausybe ir „Chevron“ kompanija bendruomenės atstovai atsisakė jame dalyvauti. „Mes taip nusprendėme“ išdidžiai ištarė žemaitis kai jo paklausiau kodėl nevyko susitikti be mėgėjiškos kameros. „Kai vyksta filmavimas, atviro pokalbio niekada nebūna“, „aš nežinau tokių atvejų kai rimti pasitarimai yra filmuojami“, - paaiškina savo motyvus ryto laidoje šalies ministras pirmininkas A.Butkevičius. Premjeras teigia, jog bendruomenė prarado šansą kalbėtis. Dar daugiau, jis įžvelgia bendruomenės politikavimą. Kalbėdamas Žinių radijuje jis priminė buvus susitikimą  kai bendruomenės susitikime su „Chevron“ buvo filmuojama slaptai ir paskui tie filmukai dedami į Youtube. Iš dalies suprantu premjerą dėl galimų manipuliacijų.

Premjero interviu Žinių radijuje ištrauka:

 

Mane irgi piktina, kai žiniasklaida cituoja tai, kas nesusiję su esme ir pranešimo kontekstu. Suprantu, kad filmuoti slaptai nėra korektiška. Amerikoje paėmus beveik 4600 žiniasklaidos pranešimų buvo susisiekta su jų pirminiais šaltiniais. Tyrimas parodė, kad 61 procente jų pirminiai šaltiniai rado klaidų. Tai rodo, kad žiniasklaidoje dominuoja iškreiptas tikrovės vaizdas, masė klaidų ir netikslumų. Tačiau grįžtant prie susitikimo filmavimo galima manau tuos dalykus aptarti su visomis pusėmis. Galima susitarti, kad įrašas nebus karpomas ištraukinėjant dalykus iš konteksto.

Plika akimi matosi koks čia didelis vyksta propagandinis karas. Seniai pažinodamas Premjerą netikiu, kad jis asmeniškai būtų prieš didesnį viešumą. Nežinau kokią poziciją užėmė privati kompanija. Kiek suprantu kompanija atstovauja vakarams, ne rytams, kuriuose neretai tariamasi po kilimu. „Chevron“ atveju kaip tik reikėtų kuo daugiau ir atviriau pasakoti visiems piliečiams apie savo planus, technologijas, investicijas, rizikas ir galimybes. Keletą kartų bandžiau prisikviesti šios bendrovės atstovus į Žinių radiją, kol kas man nesisekė. Esu įsitikinęs, kad demokratinėje šalyje ši tema turėtų būti rimtai, teikiant  piliečiams išsamius paaiškinimus svarstoma.

Teisė piliečiams gauti rūpimą informaciją yra demokratinės šalies pamatas. Kadangi susitikime dalyvauja bendruomenės atstovai natūralu, kad jokių valstybės ar komercinių paslapčių ten negali būti. Jeigu kažkam iš susitikimo dalyvių filmavimas nėra psichologiškai priimtinas galima visuomet priminti mūsų šalies Visuomenės informavimo įstatymą:

4 straipsnis. Informacijos laisvė
1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.


6 straipsnis. Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų
1. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos turi informuoti visuomenę apie savo veiklą.
3. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama.

Prieš keletą savaičių laidoje kalbinau legendinį ambasadorių Vytautą Dambravą. „Kas yra sėkmingos, efektyvios valstybės pagrindas?“, - paklausiau jo tiesiai. „Pilietinė valdžios institucijų kontrolė“- be didelių filosofavimų atsakė ilgametis diplomatas.

Visiškai pritariu premjerui, ryto laidoje sakiusiam, kad tokie susitikimai turi vykti abipusės pagarbos dvasioje. Sveikintina, kad jis imasi moderatoriaus vaidmens. Tačiau bet koks investuotojas turi suprasti, kad jis atvyko į šalį, kurioje piliečių teisė į jiems svarbią informaciją, rūpimus klausimus negali ir neturi būti kvestionuojama ir ignoruojama.
 

comments

Nuomonė apie dienoraštį

Kai visokie realybės šou rodo ne tik tą šou, bet ir šou apie šou rengimą, tai galima tik juoktis iš jų tokios realybės. Nėra jos ten ir tiek. Bet kai žurnalistai, kuriais mes pasitikime, realiai pasakoja ne tik apie laidos rengimo užkulisius, bet ir pasirengimo jai etapus, susitikimus, vakarienes, pokalbius ir vertinimus, man jau dabar aišku, kad tokio skaidrumo ir atvirumo Lietuvos žurnalistikoje dar nebuvo. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius

Pilnas straipsnis: Skaidri, atvira ir interaktyvi – tokia galėtų būti visa Lietuvos žurnalistika »

 

Skaitytojų komentarai:

Regina: "Žurnalistai eidami tuo skaidrumo ir atvirumo keliu toli nenueisite, todėl kad išpliurpiat valdžios paslaptis ir tampate nepatikimais. Dėl to negausite užsakomųjų laidų ar straipsnių...ką valgysite??? Ot baigsis tuoj jūsų bravūra...".

Beata: "Politikai nekalbėdami su savo žmonėmis kuriasi sau priešus. O tai - strateginė klaida.".