Simbolių galia

  • Spausdinti

Prezidentė D.Grybauskaitė vakar sukritikavo A.Butkevičiaus vyriausybę per vieną skaudžiausią jos vietų, socdemų politiką pavadindama socialiai nejautria. „Svarbiausia žmogus. Ar tikrai?“, LSDP simbolinį rinkiminį šūkį ironizavo šią savaitę prie Seimo mitingavę keli šimtai profsąjungiečių. Pagrindinis priekaištas valdžiai, kad ekonomikos atsigavimo vaisiais pirmiausia džiaugiasi stipriausieji, o silniausių, tai nepasiekia. Viena jų lyderių Gražina Gruzdienė atvykusi pas mane į laidą pakvietė visuomenę prisiminti rinkimes programas. Atsiverčiam socialdemokratų. Ten juodu ant balto parašyta:

„Solidarumas – kada ekonominės krizės sunkumais dalijamės visi, ir jie nėra perkeliami tiktai ant paprastų žmonių pečių, o ekonomikos augimo metu gyvenimo pagerėjimo kokybe realiai naudojasi visi visuomenės nariai, bet ne stipresnieji“.

Valdantieji kartoja, kad atstatyti atlyginimus teisėjams, statutiniams pareigūnams ir tarnautojams juos privertė KT sprendimas. Tebūnie. Nors VU Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis teigia, kad KT nebūtinai taip tiesmukai reikia vykdyti Seimo narių atlyginimų atžvilgiu.

Nesu teisininkas. Tačiau pritariu tiems, kurie sako, jog stipriausiai atstatyti daugiausia uždirbantiems, politiškai ir socialiai klaidingas ir net kvailokas sprendimas. Gerokai kertantis per valdančiųjų, ypač socdemų reitingus. Tą pripažįsta ne vienas mano kalbinamas sociologas ir apklausų organizatorius. Tas simbolinis kontrastas, kai valdant kairiesiems ekonomikos augimo vaisiais pirmiausia pradeda džiaugtis stipriausieji, o ne silpniausieji greičiausia lydės šią valdžią iki rinkimų. Tą išnaudos opozicija. Ir jokie aiškinimai čia nepadės. Tokia simbolių galia. Jiems piliečiai turi gerą atmintį.

comments